Formulář pro vrácení zboží

 

 Vrácené zboží: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

Číslo účtu pro vrácení zboží:................................................................................................................................................................................

VRATKY A VÝMĚNY - ZASÍLEJTE NA TUTO ADRESU:
www.primabutik.cz
PRAŽSKÁ 1432
PELHŘIMOV
393 01

 

(O vracení či výměně prosíme informovat předem emailem.)

PRIMA BUTIK

Formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14-ti denní zákonné lhůtě

 

Využívám svého práva dle občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy  FA číslo  ………………

Částku za plnění obsažená na této smlouvě požaduji vrátit formou bankovního převodu na účet číslo .................................................................... 

 

Kontaktní údaje : 

Jméno a příjmení:                                                           Adresa:

Telefonický kontakt:                                                        E-mail: 

 

Vrácené zboží: 

.............. ks.............................................................................................................. 

………….ks.............................................................................................................. 

.............. ks..............................................................................................................

Důvod vrácení zboží – nepovinné

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Zboží zašlete na adresu:

 

PRIMA BUTIK

Pražská 1432

Pelhřimov

393 01